Adresas: 
Liepų g. 43A, Klaipėda
Tel.: 46-314756

El. paštas: 
audrasile@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.svirpliukas.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos ir gairės

Ugdymo proceso veikla:įstaiga ugdymo procesą organizuoja, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa: R.Rimkienės, V.Gražienės vaikų darželio programa “ Ikimokyklinio ugdymo gairės- programa pedagogams ir tėvams“, bei taikoma į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo („Gera pradžia“) metodika. Tai sudaro galimybę pedagogams maksimaliai priartėti prie diferencijuoto ir individualaus ugdymo, taikyti netradicinius ugdymo metodus (stebėti vaiką, vertinti jo vystymosi pažangą, sudaryti kiekvieno vaiko individualias ugdymo programas). Atliekame auklėtojų veiklos vertinimą. Ugdome svarbiausias asmenybės savybes: mąstyti, gebėti rinktis norimą veiklą, būti kūrybingiems, išradingiems, rūpintis aplinka. Dienos ritmas organizuojamas taip, kad jis tarnautų visapusiškam asmenybės ugdymui. Grupėse įrengti 5-7 veiklos centrai, kurie užtikrina savaimingą ir individualią  ugdytinių veiklą.

 

Lopšelio-darželio „Svirpliukas" veikloje išskiriame šiuos pagrindinius metodikos „Gera pradžia" bruožus:
* Metodika adaptuojama atsižvelgiant į Lietuvos socialines, kultūrines bei ikimokyklinio ugdymo tradicijas;
* Vyksta visuminis vaiko suvokimas ir ugdymas;
* Vaiko ugdymas(sis) vyksta jam žaidžiant ir įvairiai veikiant su žaislais ar kitomis ugdymo priemonėmis;
* Skatinama vaiko veiklos ir mokymosi būdų pasirinkimo laisvė;
* Vaiko ugdymas(sis) vyksta mažose grupelėse, bendraujant su kitais vaikais ir suaugusiais;
* Vyrauja pedagogų pozityvus požiūris į vaiką, jo šeimą;
* Vaikas stebimas, renkami duomenys apie jo pažangą , sudaromos individualios ugdymo programos;
* Didelis dėmesys kreipiamas į bendravimą ir bendradarbiavimą su šeima, taikomi įvairūs būdai ir formos, šeimos nariai skatinami dalyvauti vaiko ugdyme ir darželio gyvenime;
* Dominuoja ne pedagoginio proceso, o pedagoginės veiklos planavimas;
* Vyksta nuolatinis pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, savišvieta, savo veiklos vertinimas.


Lopšelyje-darželyje taikome aktyvaus ugdymo(si) komponentus:
* Veiklos centruose parenkamos priemonės;
* Sudaroma galimybė veikti aktyviai, panaudojant visus pojūčius;
* Ugdytiniai laisvai pasirenka ką daryti ir veikti su įvairiomis priemonėmis;
* Skatiname vaikų bendravimą aptariant veiklą.

 

Įstaigoje teikiama kvalifikuota logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos sutrikimų. Logopedas tiria vaikų kalbą, išsiaiškina kalbos sutrikimus, teikia korekcinę pagalbą kalbos sutrikimų turintiems vaikams, konsultuoja pedagogus, tėvus kalbos sutrikimų ir prevencijos klausimais, rengia metodines rekomendacijas.