Adresas: 
Liepų g. 43A, Klaipėda
Tel.: 46-314756

El. paštas: 
audrasile@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.svirpliukas.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Priėmimo tvarka

Pradėti ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimamas 1-5(6) metų vaikas. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai.

 

Vaikai į įstaigą priimami eilės tvarka, direktoriaus įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir pažymą apie vaiko sveikatos būklę. Grupės komplektuojamos kasmet nuo balandžio 1 iki rugpjūčio 31 dienos. Vaikų priėmimas į laisvas vietas gali vykti visus metus. Optimalų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių kasmet iki kovo 31 d. nustato Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, o iki spalio 1 d. švietimo skyrius patikslina jų skaičių. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos pagal ugdymo turinį ir vaikų poreikius. Bendrosios paskirties grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų pagal Higienos normose nustatytus reikalavimus:
1-1,5 metų amžiaus vaikų ikimokyklinėse grupėse – ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau kaip 10 vaikų;
1,5-3 metų amžiaus vaikų ikimokyklinėse grupėse – ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 15 vaikų;
3-5(6) metų amžiaus vaikų ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse grupėse – ne mažiau kaip 12 ir ne daugiau kaip 20 vaikų.